திருநந்திக்கரை மகாதேவர் ஆலயம்

தமிழகத்தின் பண்பாட்டு மையங்கள் ஆலயங்கள். தமிழ் வரலாற்று புள்ளிகள் அவை. கலைச்செல்வங்களும்கூட. ஆனால் அவற்றைப்பற்றி அறிய நமக்கு இரண்டு வழிகளே உள்ளன. ஆலயங்களைப் பற்றி பக்தி சார்ந்து எழுதப்படும் கட்டுரைகள். சுற்றுலாக் குறிப்புகள். தொல்லியல் சார்ந்த குறிப்புகளை அவ்வப்போது நாம் தொல்லியல் துறை இணையப்பக்கங்களில் காணலாம், முழுமையாக அல்ல. அனைத்தையும் இணைத்து ஒரு முழுமையான சித்திரத்தை உருவாக்குவது தமிழ் விக்கியின் கனவு. தமிழகத்தின் அனைத்து ஆலயங்களையும் ஆவணப்படுத்துவது என தொடங்கியிருக்கிறோம். இப்போதுள்ள கட்டுரைகள் எவ்வாறு நம் பதிவுகள் அமையவேண்டும் என்பதற்கான சான்றுகள் மட்டுமே.

திருநந்திக்கரை மகாதேவர் ஆலயம்
திருநந்திக்கரை மகாதேவர் ஆலயம்

திருநந்திக்கரை மகாதேவர் ஆலயம்

முந்தைய கட்டுரைகோதுமை ஏற்றுமதி- கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஇங்கிருத்தலின் கணக்கு