தமிழ் விக்கி- அடையாளம்

தமிழ் விக்கி

அன்புள்ள ஜெ

தமிழ் விக்கி முகமுத்திரையில் கோபுரம் இருப்பது பற்றி ஒரு சர்ச்சை ஓடிக்கொண்டிருப்பதை அறிந்திருப்பீர்கள். அது தமிழ் விக்கி ஓர் இந்துத்துவ நிறுவனம் என்பதை காட்டுகிறது என்கிறார்கள்

எஸ்.ராஜேஷ்

***

அன்புள்ள ராஜேஷ்

இணையத்தில் எல்லாமே ஒருவாரச் சழக்கு. அடுத்தது வந்ததும் இந்தக்கூட்டம் தமிழ்விக்கியா, ஆமா எங்கியோ கேட்டதுபோல இருக்கே என்பார்கள்.

கோபுரம் என்பது தமிழ் அரசின் அடையாளம். தமிழகத்தைக் குறிக்க அது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த முத்திரை முழுக்க முழுக்க கலைஞனின் கற்பனை. நாங்கள் தலையிடுவதில்லை. அவர் அளித்த லோகோவில் இருந்த பூமி உருண்டை மட்டுமே எங்களால் வேண்டாம் எனப்பட்டது. ஏனென்றால் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவை நினைவுறுத்தும் அந்த அடையாளத்தை ஏற்க விரும்பவில்லை

ஓவியக் கலைஞர் ஓர் அறிஞராக வள்ளுவரையும் கவிஞராக ஔவையாரையும் எடுத்துக்கொண்டார். ஓர் அறத்தார், மறுபக்கம் ஒரு நாடோடி. ஒருவர் அமைப்பை உருவாக்கியவர், ஒருவர் மீறிக்கொண்டே இருந்தவர்.

நடுவே தமிழ்நாடு இருக்கலாம் என்று சொன்னபோது தமிழக வரைபடம்தான் மனதில் வந்தது. ஆனால் தமிழக வரைபடம் தமிழ்நாடு அல்ல என்று உடனே மறுப்பு சொல்லப்பட்டது. மலேசியாவும் இலங்கையும் ஈழமும் எல்லாம் பண்பாட்டுத் தமிழகங்களே. ஆகவே தமிழக அரசின் குறியீடான கோபுரம், அவ்வண்ணமே இல்லாமல் சற்றே மாற்றப்பட்டு, எடுத்தாளப்பட்டது.

ஜெ

முந்தைய கட்டுரைசியமந்தகம் ,கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைவை.மு.கோதைநாயகி அம்மாள்- எஞ்சும் பெயர்