ஹார்வார்ட் பல்கலையில் இருந்து

மார்த்தா ஆன் செல்பி- தமிழ் விக்கி

தமிழ் விக்கி பற்றி வந்த வாழ்த்துரைகளில் பேரா மார்த்தா ஆன் செல்பியின் வாழ்த்து மிக முக்கியமானது. அவருக்கு எங்கள் கலைக்களஞ்சியத்தின் இணைப்பை முன்னரே அனுப்பியிருந்தோம். அவர் அவற்றிலுள்ள பதிவுகளை பார்த்துவிட்டு நிறைவுற்று இதை அனுப்பியிருந்தார். முறைமைகள் பேணப்படும் ஒரு பெரிய கல்விநிறுவனத்தின் ஏற்பு இது. டெக்சாஸ் பல்கலையின் ஆசியவியல் துறையின் தலைவியான மார்த்தா விரைவில் ஹார்வார்ட் பல்கலையின் சங்க இலக்கிய இருக்கையின் தலைவியாக பொறுப்பேற்கவிருக்கிறார்.

முந்தைய கட்டுரைமரபின்மைந்தன் முத்தையா சந்திப்பு
அடுத்த கட்டுரைக.நா.சு- ஆலமரத்து வேர்