ஜான் பால், கடிதங்கள்

அஞ்சலி, ஜான் பால்

அன்புள்ள ஜெ

ஜான் பால் பற்றிய கட்டுரை வழக்கம்போல ஆத்மார்த்தமானதாக, அந்த ஆளுமையை அப்படியே கண்ணிலே காட்டுவதாக இருந்தது. ஜான்பால் ஏராளமான சினிமா ஆளுமைகளுக்கு நினைவுகளும் நூல்களும் எழுதியவர். சினிமா அனுபவங்களை விரிவாகப் பதிவுசெய்தவர். அவரைப்பற்றியும் ஓர் அரிய கட்டுரை வருவதற்கு உரிய தகுதி அவருக்கு உண்டு. அந்த கடமையைச் செய்துவிட்டீர்கள்.

மகேஷ் ஆறுமுகம்

***

அன்புள்ள ஜெ

ஜான்பால் அவர்களின் பேட்டியை உங்கள் தளம் வழியாகப்போய் இணையத்தில் பார்த்தேன். அவருடைய ஆளுமையை நீங்கள் எழுதியிருந்தீர்கள். அதை படித்தபின் அவரை பார்த்து பேச்சைக்கேட்கும்போது உற்சாகமான ஒரு மனிதரை பார்க்க முடிந்தது. உலகமே மெலிந்துவிட்டது என கவலைப்படும் ஓர் அருமையான உள்ளம்.

செல்வக்குமார்

முந்தைய கட்டுரைவேகமான வாசிப்பு -கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஉசாவல்