பலாப்பழத்தின் மணம் – பாவண்ணன்

பாட்டிக்கும் பேரனுக்கும் உள்ள நெருக்கத்தைப்பற்றிய சித்திரத்தை அளிக்கும் ஒரு கவிதை அழகான அனுபவம். இக்கவிதைகளை மூன்று காட்சிகளின் தொகுப்பாக ஆனந்த்குமார் பின்னியிருக்கிறார்.

பலாப்பழத்தின் மணம் பாவண்ணன்

முந்தைய கட்டுரைசந்தையில் சுவிசேஷம்-கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைபிழைகளும் வாசிப்பும்