பனி உருகுவதில்லை, விமர்சன அரங்கு உரைகள்

சென்ற 9-4-2022 அன்று சென்னை கூகை அரங்கில் நடந்த, அருண்மொழி நங்கை எழுதிய ’பனி உருகுவதில்லை’ நூல் விமர்சன அரங்கு. உரைகள்
அருந்தமிழ் யாழினி உரை

ஜா.தீபா உரை

கார்த்திக் புகழேந்தி உரை

பி.கு உரை

அ.வெண்ணிலா உரை

அருண்மொழி நங்கை ஏற்புரை