அருண்மொழி நூல் விமர்சன அரங்கு

    அருண்மொழியின் நூல் ’பனி உருகுவதில்லை’ விமர்சன அரங்கு. கூகை திரைப்பட இயக்கம்.

    நாள் 9-4-2022.

    இடம் கூகை திரைப்பட இயக்கம், 20 பிரகாசம் சாலை, ஜானகி நகர், ஆழ்வார்திருநகர், வளசரவாக்கம், சென்னை தமிழ்நாடு 87.

    அ.வெண்ணிலா, ஜா.தீபா, கார்த்திக் புகழேந்தி, பிகு, அருந்தமிழ் யாழினி