கருணாமிர்த சாகரம்

அன்புள்ள திரு.ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு,
ஒரு தகவல். ஆபிரகாம் பண்டிதர் அவர்கள் எழுதிய கருணாமிர்த சாகரம் என்ற நூலை தஞ்சை இணையப் பல்கலைக் கழகம் வழியாகப் படிக்கலாம்.

சுட்டி :  http://www.tamilvu.org/library/l9800/html/l9800ind.htm

இப்படிக்கு

பா.மாரியப்பன்

ஆபிரகாம் பண்டிதர்

தமிழிசையா?

கர்ணாமிர்த சாகரம்:கடிதம்

இசை:கடிதம்

 

முந்தைய கட்டுரைசமச்சீர் கல்வி-கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஅசடனும் ஞானியும்