Last Machine

பின்தொடரும் நிழலின் குரல் நாவலில் உள்ள ஒரு சிறுகதை இறுதி யந்திரம். அதன் ஆங்கில மொழியாக்கம் இண்டியன் பீரியாடிக்கல் இதழில் வெளியாகியிருக்கிறது.  ஜெகதீஷ்குமார் மொழியாக்கம்

Last Machine – இறுதி யந்திரம்

பின்தொடரும் நிழலின் குரல் – புதிய பதிப்பு