பின்தொடரும் நிழலின் குரல் – புதிய பதிப்பு

பின்தொடரும் நிழலின் குரல் விஷ்ணுபுரம் பதிப்பக வெளியீடாக இன்று (4-3-2022) முதல் சென்னை புத்தகக் கண்காட்சியில் கிடைக்கும்.

புதிய வடிவமைப்பு. கெட்டி அட்டை.

தொடர்புக்கு

விஷ்ணுபுரம் பதிப்பகம்

v[email protected]

https://www.vishnupurampublications.com/

விஷ்ணுபுரம் பதிப்பகத்திலிருந்து வெளியிடப்பட்ட 13 புத்தகங்களும்   சென்னை புத்தகக் கண்காட்சியில் யாவரும் பதிப்பக அரங்கில் (11 மற்றும் 12), ரிதம், ஸ்வாசம் அரங்குகளிலும் கிடைக்கும். விஷ்ணுபுரம் பதிப்பகம் தளத்திலும் இவை கிடைக்கும்.

 

நன்றி

விஷ்ணுபுரம் பதிப்பகம்

https://www.vishnupurampublications.com/

 

வாசிப்பின் வழிகள் அச்சு நூல் வாங்க

பத்துலட்சம் காலடிகள் அச்சு நூல் வாங்க

ஆயிரம் ஊற்றுகள் அச்சு நூல் வாங்க

தங்கப்புத்தகம் அச்சு நூல் வாங்க

புனைவுக் களியாட்டு, புதிய நூல்கள்

முந்தைய கட்டுரைமிளகு- வாசிப்பின் வழி…
அடுத்த கட்டுரைசிகண்டி ஒரு கடிதம்