சிகண்டி -அறிமுக விழா

  ‘சிகண்டி’ நாவல் அறிமுகக் கூட்டம்
  வெள்ளிக்கிழமை  (25.2.2022)
  மலேசியா/ சிங்கப்பூர் :7:00 – 9:30pm
  இந்தியா/ இலங்கை: 4.30 – 6.30 pm
  இணைப்பு:
  நேரலை இணைப்பு
  https://youtu.be/wpKSY4ICcok