வெண்முரசு நடனம்

வெண்முரசு இசைக்கோலம் ’நீலத்தின் வண்ணங்கள்’ ராஜன் சோமசுந்தரம் இசையமைப்பில் வெளிவந்தது. இப்போது அதற்கு ஒரு நடன வடிவம்.