வெண்முரசு நடனம்

வெண்முரசு இசைக்கோலம் ’நீலத்தின் வண்ணங்கள்’ ராஜன் சோமசுந்தரம் இசையமைப்பில் வெளிவந்தது. இப்போது அதற்கு ஒரு நடன வடிவம்.

முந்தைய கட்டுரைபழைய சுழல்
அடுத்த கட்டுரைமார்ட்டின் விக்ரமசிங்கேயின் கலை-ஜிஃப்ரி ஹாசன்