அருண்மொழி நங்கை விழா- உரைகள்

அருண்மொழி நங்கை எழுதிய ‘பனி உருகுவதில்லை’ நூல் வெளியீட்டு விழா 13-2-2022 அன்று சென்னை வளசரவாக்கம் ஃப்ரன்ட்ஸ் பார்க் அரங்கில் நடைபெற்றபோது ஆற்றப்பட்ட உரைகள்