ஓலைச்சுவடி

ஓலைச்சுவடி 2022 ஜனவரி இதழ் வெளியாகியிருக்கிறது. இவ்வாண்டின் இன்னொரு சிறுகதையை இதில் எழுதியிருக்கிறேன். சடம். சடலம் என்னும் வார்த்தை அதிலிருந்து வந்தது. சடம் என்றால் அசைவற்றது. அசைவென அதில் திகழ்வதுதான் உயிர், உள்ளம், தன்னுணர்வு என பலபெயர் பெற்று இங்கே சூழ்ந்திருப்பது

ஓலைச்சுவடி