மு.முருகேஷுக்கு பாலசாகித்ய புரஸ்கார்

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான பாலசாகித்ய புரஸ்கார் மு.முருகேஷுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. குழந்தை இலக்கியத்திற்கு ஆற்றும் பங்களிப்புக்காக அளிக்கப்படுவது இவ்விருது. முருகேஷின் “அம்மாவுக்கு மகள் சொன்ன உலகின் முதல் கதை’ என்னும் தொகுப்புக்காக இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

முருகேஷுக்கு வாழ்த்துக்கள்.

முந்தைய கட்டுரைஜானகியின் அதிகாலை
அடுத்த கட்டுரைshadow crow