விஷ்ணுபுரம் விழா- காளிப்பிரசாத்

முதல் அமர்வு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் புகழ் கோகுல் பிரசாத் அமர்வு. இந்த முறை இத்தகைய தனிப்பட்ட அமர்வுகளில் இருந்த பெரிய வித்தியாசம் என்பது கலந்துகொண்டவர்களின் எண்ணிக்கைதான். கோகுல் அமர்விலேயே முந்நூறு பேர் இருந்தனர். முதல் அமர்விற்கான கேள்விகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும். வண்டியை தள்ளி ஸ்டார்ட் பண்ணனும். ஆனால் இந்தமுறை சரவெடியாக இருந்தது

விஷ்ணுபுரம் விழா – 1
விஷ்ணுபுரம் விழா – 2
முந்தைய கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விழா- மோகன் நடராஜ்
அடுத்த கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் வாசிப்பு, கடிதம்