விக்ரமாதித்யன் விருது விழா- உரைகள்

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான விஷ்ணுபுரம் விருது கவிஞர் விக்ரமாதித்யனுக்கு வழங்கப்பட்டது. 26-12-2021 அன்று கோவையில் நிகழ்ந்த விழாவில் விருது வழங்கி ஆற்றப்பட்ட சிறப்புரைகள்