எஸ்.பொ பற்றி நோயல் நடேசன்

கொழுப்பில் வீ என்ற அவரது சிறுகதைத் தொகுப்பிற்கு நடந்த அறிமுகவிழாவில் சிறப்பு விமர்சன உரையாற்றிய சிவத்தம்பி முக்கால் மணி நேரம் சிறுகதை இலக்கிய போக்குகள் பற்றி பேசிவிட்டு முற்போக்கு இலக்கியவாதிகள் அந்த உரைகல்லில் வீயில் ஒரு கதையும் தேறமாட்டாது என முடித்தார் என்கிறார்

எஸ். பொன்னுத்துரையின் வரலாற்றில் வாழ்தல் – நடேசன்
முந்தைய கட்டுரைஎம்.வி.வியின் இலக்கிய நண்பர்கள்- உஷாதீபன்
அடுத்த கட்டுரைஎம்.டி.ராமநாதன் பற்றி அருண்மொழி நங்கை