எம்.டி.ராமநாதன் பற்றி அருண்மொழி நங்கை

சில குரல்களுக்கு ஞாபகங்களை எழுப்பும் திறன் உண்டு. எனக்கு மிகப் பிடித்த இசைமேதை எம்.டி. ராமனாதன் அவர்கள். முதல்முறை கேட்கும் எவரையும் சற்று திடுக்கிடச் செய்யும் அவரது குரல். அவர் குரல் சொகுசான குரல் இல்லை.

சாமஜ வர கமனா- அருண்மொழி நங்கை

முந்தைய கட்டுரைஎஸ்.பொ பற்றி நோயல் நடேசன்
அடுத்த கட்டுரைகிறங்கித் திரியுமொரு தமிழ்ப் பாணன்  – ரவிசுப்பிரமணியன்.