விஷ்ணுபுரம் விருது விழா 2018, உரைகள்

 

முந்தைய கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம்விழா கடிதங்கள்-11
அடுத்த கட்டுரைவினவும் கலை