ப.சரவணனுக்கு விருது

ஆய்வாளர் ப.சரவணன்

அண்ணா பல்கலை முன்னாள் துணைவேந்தர்  வா.செ.குழந்தைசாமி நினைவாக வழங்கப்படும் தமிழ் மேம்பாட்டு அறக்கட்டளை விருது இவ்வாண்டு ஆய்வாளர் ப.சரவணனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வாளருக்குரிய அடிப்படையான தகுதியான சார்புநிலைகளற்ற பார்வை கொண்டவர்.புறவயமான ஆய்வுமுறைமையை சமரசமின்றி கைக்கொள்பவராகையால் முற்றிலும் நம்பகமானவை ப.சரவணனின் ஆய்வுகள்.தமிழ் ஆய்வுப்புலத்தில் மிக அரிய ஒரு பண்பு இது. அவரை மறுப்பவர்கள் கூட அவருடைய தரவுகளை நம்பி ஏற்கமுடியும் என்பதே ஓர் ஆய்வாளரின் தகுதிக்கான அளவுகோல். அத்தகைய தகுதிகொண்டவர் என இத்தலைமுறையினரில் மிகச்சிலரையே சொல்லமுடியும், சரவணன் அவரில் ஒருவர்.

வள்ளலாருக்கும் ஆறுமுக நாவலருக்கும் இடையே நடந்த அருட்பா மருட்பா விவாதத்தை விரிவான தரவுகள் வழியாக தொகுத்தளித்தவராக ஆய்வுலகில் நுழைந்தவர் சரவணன். சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை ஆகியவற்றுக்கான ஆய்வுப்பதிப்புகளை கொண்டுவந்தவர். உ.வே.சாமிநாதையர், சி.வை.தாமோதரம்பிள்ளை ஆகியோரின் எழுத்துக்களை ஆய்வுக்குறிப்புகளுடன் பதிப்பித்தவர்.

சரவணனுக்கு வாழ்த்துக்கள்

தலைமகனின் சொற்கள்

சிலப்பதிகாரம், ஒரு புதிய பதிப்பு


 

சி.வை. தாமோதரம் பிள்ளை தமிழ் விக்கி

உ.வே.சாமிநாதையர் தமிழ் விக்கி

முந்தைய கட்டுரைகுடிப்பொறுக்கிகள்
அடுத்த கட்டுரைவிஜய் பிச்சுமணியின் ‘கொல்வேல்’ கலைக்கண்காட்சி- ஜெயராம்