அக்கா

நடராஜ குருவின் மாணவரும், நித்ய சைதன்ய யதியின் இளையவரும், பெங்களூர் சோமனஹள்ளி நாராயண குருகுலத்தின் ஆசிரியருமான சுவாமி வினயசைதன்யா அவர்களால் கன்னடத்தில் இருந்து ஆங்கிலத்துக்கு மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட அக்கமாகாதேவியின் கவிதைகள் புகழ்பெற்றவை. அவற்றைப் பற்றி நண்பர் விக்ரம் எழுதிய கட்டுரை

அக்கா என்னும் திருமந்திரம்