அஞ்சலி : நெடுமுடி வேணு

நெடுமுடி வேணு

அஞ்சலி நெடுமுடி வேணு

முந்தைய கட்டுரைவாசகனின் அலைக்கழிப்புகள்
அடுத்த கட்டுரைபுனைவு, தன்னுரையாடல்- கடிதம்