மௌனகுரு உரையாடல்

பேராசிரியர், நாடகச்செயல்பாட்டாளர் மௌன குரு அவர்களுடன் ஓர் உரையாடல். அவருடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களை பகிர்ந்துகொள்கிறார். “ஒரு நாடகனின் வாழ்க்கை அனுபவங்கள்”