பூனா ஒப்பந்தம் – சில உண்மைகள் – அ.அண்ணாமலை

தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த விதமான ஒளிவும் மறைவும் இல்லாமல் வாழ்ந்த காந்தியடிகளைப் பற்றியும் அவர் தலைமையில் நடந்த மாபெரும் சமுதாய மாற்றத்திற்கான முயற்சிகளையும் மறைக்க தொடர்ந்து விவாதித்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சமூகப் பிரச்சனையை அரசியல் காரணங்களுக்காகப் பயன்படுத்தும்போது இந்த நிலை ஏற்படத்தான் செய்யும். நானும் பலருடன் இது பற்றி விவாதித்திருக்கிறேன். புனா ஒப்பந்தம் எங்களுக்கு பெருந்தீங்கு விளைவித்து விட்டது என்று கூறும் பலருக்கு புனா ஒப்பந்தத்தைப் பற்றி சரியான புரிதலே இல்லை. புரிதலை விடுங்கள், அது சம்பந்தமான தகவல்களே தெரியவில்லை. அது மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது. உண்மையில் நடந்ததைத் தெரிந்து கொண்டு பின்னர் விமர்சிக்கலாம். தெரிந்து கொள்ளாமலே விலக்கித் தள்ளுவதால் யாருக்கு நன்மை?

பூனா ஒப்பந்தம் – சில உண்மைகள் – அ.அண்ணாமலை

முந்தைய கட்டுரைஅசோகமித்திரனும் ஆன்மீகமும்
அடுத்த கட்டுரையானை, ஒரு கடிதம்