நாஞ்சில்நாடன், கம்பராமாயண விளக்கம்

நாஞ்சில் நாடனின் கம்பராமாயண அரங்கு. கம்பராமாயணத்தின் ஆரண்யகாண்டத்தை நாஞ்சில்நாடன் நிகழ்த்துகிறார்.

நாள் : செப்டெம்பர் – 11, 2021

டொரெண்டோ நேரம்: சனிக்கிழமை காலை 10:30 மணி

இந்திய நேரம் : சனிக்கிழமை மாலை 08:00 மணி

சூம் 894 6957 2959

பாஸ்கோட் maca2021

முந்தைய கட்டுரைகுழந்தைகள் தேவையா?
அடுத்த கட்டுரை‘முதலாவிண்’ வாசிப்பு முனைவர் ப. சரவணன்