கோணங்கிக்கு கிரா விருது.

விஜயா பதிப்பகமும், சக்தி மசாலா நிறுவனமும் இணைந்து வழங்கும் ‘கிரா விருது’ இந்த ஆண்டு எழுத்தாளர் கோணங்கி அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பரிசுத் தொகையாக ரூபாய் 5 லட்சமும் வழங்கப்படுகிறது.

கோணங்கிக்கு வாழ்த்துக்கள்.

கோணங்கி தமிழ் விக்கி

முந்தைய கட்டுரைவிபாசனா, ஓர் அனுபவம் சில எண்ணங்கள்
அடுத்த கட்டுரை‘களிற்றியானை நிரை’ வாசிப்பு முனைவர் ப. சரவணன்