நீலஜாடி

நான் மொழிபெயர்க்கலாம் என்று நினைத்ததும் முதலில் நினைவிற்கு வந்தது ஐசக் டெனிசன் எழுதிய “தீ ப்ளூ ஜார்” என்னும் இந்த கதைதான். இந்த ஒரு கதையிலேயே அவர் எனக்கு பிடித்தமான எழுத்தாளராகி இருந்தார். மாய யதார்த்த கதை பாணியில் அமைந்த இந்த fairy-tale கதையை மொழிபெயர்த்ததும் கதையோடு நான் ஒன்றிவிட்டதை உணர்ந்தேன். 1995 மே மாதம் சுபமங்களா இதழில் “நீல ஜாடி” என இந்த சிறுகதை பிரசுரம் கண்டது.

நீலஜாடி- அருண்மொழி நங்கை

முந்தைய கட்டுரைசெல்வேந்திரன் பேட்டி
அடுத்த கட்டுரைபுதிர்வழிகளும் மறைந்த பேரரசுகளும்-4