இளையராஜாவின் பின்னணியிசை

இளையராஜா அமைத்த பின்னணி இசைகளில் எனக்குப் பிடித்தவை பெரும்பாலும் மலையாளத்தில்தான் என்று சொல்லும்போது என் நண்பர்கள் பலர் ஆச்சரியப்படுவதுண்டு. ஆனால் மென்மையான மெட்டுகளில் உச்சகட்டங்களை அமைக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு மலையாளத்திலேயே அதிகமும் அமைந்தது. அவருடைய நினைக்கப்படும் பின்னணி இசைக்கோவைகளின் ஒரு தொகுதி

முந்தைய கட்டுரைகார்கடலில்…
அடுத்த கட்டுரைமகாஸ்வேதா தேவியின் ‘காட்டில் உரிமை’- கா.சிவா