வைரம்- கடிதங்கள்

நவீன்

வைரம் [சிறுகதை] ம.நவீன்

அன்புள்ள ஜெ

ம.நவீன் எழுதிய வைரம் கதை ஒரு பேரபிள் போன்ற தன்மையுடன் இருந்தது. நவீனக் கதை இன்று அதிகமும் அடையமுற்படுவது அதைத்தான். பழைய நவீனத்துவக் கதைகள் வெறும் நெரேட்டிவ்கள்தான். அவற்றைச் சொல்ல முடியாது. பின்நவீனத்துவம் அடைய முற்பட்டது இந்த பேரபிள்தன்மையை. அதாவது தேவதைக்கதைபோல மாயக்கதைபோல சொல்லும் தன்மையை. அந்த அம்சம் கதையில் வந்துள்ளது

இதன் அமைப்பு ஓர் உதாரணகதை போல உள்ளது. இருவரின் குணாம்சங்களும் வேறுபட்டவை. இருவர் வாழ்க்கையை எதிர்கொண்ட விதமும் வேறுவேறானவை. அவர்கள் நடுவே இருக்கிறது அந்த கல். கண்ணாடியா வைரமா? அது கண்ணாடியும் வைரமும் ஆவது அவர்களின் குணாம்சத்தாலும் வாழ்க்கையாலும்தான்.

கண்ணாடியை வைரமாக்கும் வாழ்க்கையும் சரி, வைரத்தையும் கண்ணாடியாக ஆக்கும் வாழ்க்கையும் சரி தெரிவுகள்தான். ஒரு மைய உருவகத்தைக்கொண்டு ஒரு வாழ்க்கைப்பார்வையை முன்வைக்கும் கதை. சிறப்பு

எம்.ராஜேந்திரன்

அன்புள்ள ஜெ,

ம.நவீன் எழுதிய வைரம் கதையில் அந்த அழகான மர்மம்தான் அதை நல்ல கதையாக ஆக்குகிறது. அது வைரமா, அல்லது காட்சிப்பிழையா? அந்த வைரத்தை எவர் வைத்துக்கொள்ளப்போகிறார்கள்.? என் நிலம், ஆகவே வைரம் என்னுடையது என்கிறான். ஆனால் அவன் தோண்டிப்பார்த்தால் அங்கே வைரம் இருக்குமா? அவனுக்கு கண்ணாடிதான் கிடைக்குமா? பலவாறாக யோசித்த கதை.

அருண்குமார்

முந்தைய கட்டுரைபுனைவு, தன்னுரையாடல்- கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைTHE ELEPHANT MEN