எது நவீன கவிதை- ஓர் உரை

எது நவீன கவிதை? – திரு ஜெயமோகன் 2016 ஜூலை 31 கவிதை திருவிழா 2016 – சிங்கப்பூர். வலையேற்றியவர் பாரதி மூர்த்தியப்பன்