வைரம் [சிறுகதை] ம.நவீன்

“வைரத்த தோண்டி எடுத்துடலாமா?” எனக் குமாரசாமி கேட்டபோது ஒரு ஜோடி மஞ்சள் பறவைகள், விருட்டென கொன்றை மரத்திலிருந்து பறப்பதை நான் பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன். அவ்வளவு நேரம் அவை அங்கு இருந்ததை நான் கவனிக்கவில்லை. அது சித்திரை மாதம். மரத்தை மூடியிருந்த கொன்றை மலர்களுக்குள் அவை மறைந்து இருந்திருக்க வேண்டும்.

சிறுகதை: வைரம்
முந்தைய கட்டுரைஇமைக்கணம் வாசிப்பு
அடுத்த கட்டுரைசுந்தர்லால் பகுகுணா – தன்மீட்சிப் பயணம்