முகில்நகர்

நீங்கள் எழுதிவரும் வெண்முரசு நாவல்களின் ஒட்டுமொத்த சித்திரம் எவ்வகையிலும் எதனுடனும் நிகரற்றது. என்னால் இதை யோசித்துப் பார்க்கவே முடியவில்லை. இதை ஒரு மனிதன் எழுதினான் என்பதே காலத்தில் மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாக நிச்சயம் நிலைகொள்ளும். எழுதிச் செல்லும் இறையின் கைகளே கருவியைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றன என்று தத்துவத்தின் வழியே நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் நினைவுகூரப்படுவீர்கள்.

முகில்நகர்

முந்தைய கட்டுரைஇன்றிருத்தல்…
அடுத்த கட்டுரைகதை சொல்லல்