அஞ்சலி:டிராஃபிக் ராமசாமி

அடிப்படையில் திரள்மனநிலையும், தலைமை வழிபாடும் கொண்ட தமிழ்ச்சூழலில் பொதுப்பணிகளுக்கு தன்னந்தனியாக இறங்குபவர்கள், ‘முதற்குரலர்களாக’ திகழ்பவர்கள் ஒருவகை களப்பலிகள். அவர்களின் அனல் இச்சமூகத்தின் ஆழத்தில் இருந்து எழுவது, எப்போதும் அணையாதது.

அஞ்சலி

முந்தைய கட்டுரைகாந்தி, இந்துத்துவம், கியூபா
அடுத்த கட்டுரைவெண்முரசும் குழந்தையும்