அஞ்சலி- சேக்கிழார் அடிப்பொடி டி.என்.ராமச்சந்திரன்

சேக்கிழார் அடிப்பொடி டி.என்.ராமச்சந்திரன்

அடிப்பொடி டி.என்.ராமச்சந்திரனை நான் மரபின் மைந்தன் முத்தையா 2001ல் தஞ்சையில் ஏற்பாடு செய்த ஒரு கூட்டத்தில்தான் முதல்முறையாகச் சந்தித்தேன். அன்று கம்பராமாயணம் பற்றி அவருடன் உரையாடியிருக்கிறேன்

அதன்பின் இருமுறை சந்திக்க வாய்ப்பு அமைந்தது. அவருடைய இல்லத்தில் இருந்த பிரம்மாண்டமான நூலகத்தையும் பார்த்தேன். நீண்ட உரையாடல்கள் அமையவில்லை என்றாலும் இரண்டாம் முறை அவர் சைவ இலக்கியங்களிலுள்ள சமணர்கள் பற்றிய குறிப்புகளைப் பற்றிப் பேசினார்.

சேக்கிழார் அடிப்பொடி என்று தனக்கு பெயர்சூட்டிக்கொண்டவர். தமிழ் ஆங்கிலம் இருமொழிகளிலும் அறிஞர். தமிழ் பக்தி இலக்கியங்களில் பொதுவாகவும் சைவத்திருமுறைகளிலும் ஆழ்ந்த கல்வியும் ஆராய்ச்சியும் கொண்டவர். பாரதியார் ஆய்வாளர்களில் ஒருவர்.

இன்று 6-4-2021 அன்று மறைந்த சேக்கிழார் அடிப்பொடிக்கு அஞ்சலி.

முந்தைய கட்டுரைவ.உ.சி- ஒரு செய்தி
அடுத்த கட்டுரைஅஞ்சலி:வே.ஆனைமுத்து