நொபரு கரஷிமா

இனிய ஜெயம்

புத்தகச் சந்தையில் கண்ட அக்கணமே ஹய்யா என மனதுக்குள் கூவ வைத்த பெயர் நொபொரு கராஷிமா. உங்களது -வரலாற்றை வாசிக்க- பதிவில் விட்டுப்போன முக்கிய ஆளுமை.  அவர் எழுதிய= சுருக்கமான தென்னிந்திய வரலாறு; பிரச்னைகளும் விளக்கங்களும்= நூல் நா.மகாலிங்கம் அவர்களின் பதிப்பகம் வழியே வெளியாகி சில வருடம் கடந்திருப்பினும் இப்போதுதான் என் கவனத்தில் வருகிறது.

தென்னிந்திய வரலாற்று ஓட்டத்தை வரைந்தளித்த முன்னோடிகளில் இருவர் மிக முக்கியமானவர்கள். ஒருவர் திரு நீலகண்ட சாஸ்திரி. மற்றவர் திரு கே.கே. பிள்ளை. முன்னவர் ‘முதல்’ ஆதரங்களை வரிசைக்கிரமமாக அமைத்து அதில் தனது தலையீடு என ஏதும் இன்றி, உள்ளது உள்ளபடி தென்னிந்திய வரலாறு இவ்வாறுதான் என்று முன்வைத்தவர்.

இரண்டாமவர் அந்த முதல் ஆதாரங்கள் வழியே கண்டடைந்த  சமூக பண்பாட்டு வளர்ச்சியை தொடுத்து அதன் வழியிலான தென்னிந்திய வரலாற்றினை எழுதியவர்.  இருவருமே விஜயநகர சாம்ராஜ்ய காலத்துடன் நின்று விடுகிறார்கள். அங்கிருந்து மேலே செல்கிறார் கராஷிமா.

வரலாற்று வரைவுகள் மேலை சிந்தனையில் அரசர்களை மையம் கொண்டு துவங்கி, வர்க்க பேத உற்பத்தி உறவுகள் நோக்கு  என நகர்ந்து, சபால்டைன் வரலாறுகள் என்று முகிழ்ந்து, பின்நவீன மாபெரும் கதையாடல் என்று காணாமல் போய், அந்தக் கானல் தத்துவம் வறண்ட பின்னான வரலாற்று வரைவியல் என்னவாக பரினமித்துள்ளதோ, இந்த வரிசையின் நோக்கிலுள்ள நேர்மறை அம்சங்கள்  அதன் பின்னணி கொண்டு தொல் பழங்காலம் முதல் ஜனநாயக காலம் வரையிலான  இந்த தென்னிந்திய வரலாற்று நூலை கராஷிமா எழுதி இருக்கிறார். (வாசித்த பின்னர் விரிவாக எழுதுகிறேன்).

கராஷிமா எனக்கு அறிமுகம் ஆனது, முன்னர் வாசித்த – வரலாற்றுப் போக்கில் தென்னகச் சமூகம் ; சோழர் காலம் – எனும்  நூல் வழியேதான். அன்று வாசிக்கையில் ஒரு காலகட்டம் ஒன்றில் ஊடறுத்து அதன் சமூகஅரசியல், பொருளாதார வரலாற்றினை துப்பரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனும் பரபரப்பை வாசிப்பு இன்பம் என நல்கிய அபூர்வமான ஆய்வு நூல் அது.

அந்த நூலின் முக்கியத்துவமே ஆய்வுத் தகவல்களுக்குள் இறுகிக் கிடந்த சோழர் கால  வரலாற்றை, அதன் அரசியல்  சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி கூறுகளை கொண்டு உருக்கி ஓட விட்டு, ஒரு உரையாடல் களமாக அந்த காலத்தை மாற்றியது என்பதுதான்.

சோழர் காலம் குறித்த பொதுத் தகவல்களுக்கு வெளியே நின்று ஒரு வரலாற்று ஓட்டத்தை நிகழ்த்திக் காட்டிய நூல். 850 முதல் 1300 வரை முதல் இடை கடை காலம் என்று சோழர் காலத்தை மூன்றாக பிரித்து,  நில உடமை, சமூக கட்டுமானம், அரசு வருவாய் இந்த மூன்றும் முதல் பகுதியில் எவ்வாறு துவங்கி, இரண்டாம் பகுதியில் எவ்வாறு வளர்ந்து, மூன்றாம் பகுதியில் எவ்வாறு முழுமை கொண்டது என்ற வகைமையை கராஷிமா கல்வெட்டு ஆதாரங்கள் வழியே சித்தரித்துக் காட்டுகிறார்.

நாமறிந்த சித்திரத்துக்கு நேர் மாறாக, சோழர் காலத்தின் முதல் பகுதி நில உறவுகள்  பெரும்பான்மையும் மய்யப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றாக அன்றி கூறுபடுத்தப்பட்ட ஒன்றாகவே ஐஐந்இருக்கிறது. இதை காவிரிக் கரையில் அமைந்த ப்ரம்மதேய ஊர் ஒன்றையும், வெள்ளான் ஊர் ஒன்றையும் அதன் நில நிர்வாக அமைப்பின் கல்வெட்டு ஆதாரங்கள் கொண்டு விரிவாக முன் வைக்கிறார்.

இரண்டாம் பாதியில் இந்த வெள்ளான் நிலங்கள் அடங்கிய நாடு, மண்டலங்கள் இவற்றுக்கு இடையே இவற்றை தொகுத்து அரசின் மைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு சென்ற வள நாடு என்ற அரசு நிர்வாக பிரிவு அதன் வளர்ச்சி, பிரம்ம தேய நிலங்களும் வளநாடும் மய்யப்படுத்தப்பட்ட வகைமை  இவை வழியே மூன்றாம் காலத்தில் காவிரிக் கரையின் பெரும்பான்மை நிலம், நில உடமை சமூகமாக மைய படுத்தப்பட்ட அரசின் கீழ் வருவதை விரிவான தரவுகளின் பின்புலம் வழியே விவரிக்கிறார் கராஷிமா.

அரசு அதிகார படி நிலைகள், வரி வசூல் படி நிலைகள், வலங்கை இடங்கை உள்ளிட்ட சமூக படி நிலைகள், மதம் சார்ந்த அதிகாரம் இவை ராஜராஜன் காலத்தில் துவங்கி, அடுத்த காலத்தில் வளர்ந்து, மூன்றாம் காலத்தில் வரலாற்று சமுக பொருளாதார ஓட்ட காரணியை நிர்ணயிக்கும் அடுத்த கன்னியாக முழுத்து நிற்கும் சித்திரத்தை கராஷிமா அந்த நூல் வழியே எனக்கு அளித்தார்.  தமிழ் சமூகம் சார்ந்த கல்வியில் இந்த நூல் அளிக்கும் அளிக்கும் அறிவுசார் உவகையும் தன்னம்பிக்கையும் அலாதியானது.

கராஷிமா குறித்து தேடுகையில் தமிழ் எண்ம நூலகத்தில் இந்நூல் பொது வாசிப்புக்கு கிடைப்பதை கண்டேன்.

கடலூர் சீனு

சுட்டி கீழே

https://www.tamildigitallibrary.in/book-detail.php?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZU6jZhy#book1/