கனலி- சூழியல் சிறப்பிதழ்

கனலி இணையதளம் சூழியல் சிறப்பிதழாக வெளிவந்துள்ளது. சூழியலின் நவீனச் சிந்தனைகள், மொழியாக்கங்கள் ஆகியவற்றுடன் ஒரு முழுமையான இதழ்.

கனலி சூழியல் சிறப்பிதழ்

முந்தைய கட்டுரைநூறுகதைகள் பற்றி
அடுத்த கட்டுரைஜெயகாந்தன் வாசிப்புகள்- கடிதங்கள்