ரா. செந்தில்குமார் விழா -உரை

31/01/2021 அன்று சென்னையில் நடைபெற்ற ரா.செந்தில்குமார் எழுதிய ‘இசூமியின் நறுமணம்’ என்ற சிறுகதை தொகுதி வெளியீட்டு விழாவில் ஆற்றிய உரை.