அறமாகி வந்தவன்

வேதவேள்விகளின் கர்மகாண்டத்தை கிருஷ்ணன் தடுக்கிறார். பயன்கருதி செய்யும் பலிபூசைகள் தேவை இல்லை என்கிறார். ஒவ்வொருவரும் அவரவர் செயல்களின் விளைவுகளைத்தான் அனுபவிக்கிறார்கள். ஆகவே நல்லசெயல் நல்ல விளைவை உருவாக்கும் என்று சொல்கிறார்

அறமாகி வந்தவன்

முந்தைய கட்டுரைதமிழக வரலாறும் பண்பாடும்- ஒரு முழுச்சித்திரம்
அடுத்த கட்டுரைடிஜிட்டல் மாயை- கடிதம்