பேய்ச்சி தடை – நவீனுடன் ஒரு பேட்டி

மலேசியாவில் பேய்ச்சி நாவலுக்கு தடை

மலேசியாவில் தமிழ் நாவலான பேய்ச்சி அங்குள்ள சில தமிழ் இலக்கியக் குறுங்குழுக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று மலேசியா அரசு தடை செய்துள்ளது.அதையொட்டி எழுத்தாளர் சுனில் கிருஷ்ணன் நடத்திய உரையாடல்