முதற்கனல் வாசிப்பினூடாக

முன்னர் படிக்கையில் புரியாத சில விஷயங்கள் இப்போது விளங்குகின்றன. பித்தியான பின்பும் அவள் ஏன் காசியின் வீதிகளிலேயே சுற்றிக் கொண்டிருந்தாள்? தர்க்க மனம் குலைந்து விட்ட பின்பு வேறு புலன்கள் திறந்து அவளது ஊரைச் சொல்லி விட்டதா? அவளது தந்தை மறுமணம் செய்வது வரை அவள் அங்கேயே திரிகிறாள். மறுமண அறிவிப்பும் அதற்கான முன்னேற்பாடுகள் நிகழ்த்துவங்கியதும், நகர் நீங்கி தீக்குளிப்புக்குச் செல்கிறாள். அதுவரை அவளை அங்கே இழுத்துப் பிடித்து வைத்தது என்ன? வேள்வியில் மறைந்த அவள் அன்னையின் ஆன்மாவா? மறுமணத்திற்குப் பின் அது அங்கிருந்து விடை பெறச் சொல்லி விட்டுத் தன்னுடன் வந்து இணைந்து கொள்ள வேண்டியதா?

முதற்கனல் வாசிப்பினூடாக

முந்தைய கட்டுரைஅஞ்சலி -அக்கித்தம்
அடுத்த கட்டுரைநிழலெழுத்து- கடிதங்கள்