அ.கா.பெருமாள் பற்றி அறிய

அ.பெருமாள் நூல்களை வாசிக்க

நாட்டாரியல் ஆய்வாளரும் தமிழறிஞருமான அ.கா.பெருமாள் அவர்களைப் பற்றிய அறிதலுக்காக அவரைப்பற்றிய இணையக்குறிப்புகள், இணையத்தில் கிடைக்கும் அவருடைய பேட்டிகள்

அ.கா.பெருமாள் தொகுத்த கதைகள் வாசிக்க

“பதிவுசெய்யப்பட்டது முழுமையான வரலாறல்ல” – நாட்டார் வழக்காற்றியலாளர் அ.கா.பெருமாள் நேர்காணல்

பண்பாட்டு வரலாறு திரும்ப எழுதப்பட வேண்டும்: அ. கா. பெருமாள் நேர்காணல்

அ.கா.பெருமாள் நாட்டார்கதை ஆய்வாளர்

“சோறு, சாதம் எனும் சொல்லிலும் சாதி, இன அரசியல் இருக்கிறது!’’ – அ.கா. பெருமாள்

முந்தைய கட்டுரைWeb of Freedom: நூல் அறிமுகமும், சில எண்ணங்களும்—பாலா
அடுத்த கட்டுரைஆஸ்டின் இல்லம்