முரசும் சொல்லும்- காளிப்பிரசாத்

தனக்கு உலகியலோ போரின் முடிவோ ஒரு பொருட்டு இல்லை என்று சொல்லும் பீஷ்மருக்கு செயல் / கர்ம யோகம் உரைக்கப்படுகிறது. தன் இளவயது சபதம் முதிய வயதில் அபத்தமாக தோன்றுவதம் குழப்பம் அறிவின் சொற்கள் மூலம் சிகண்டிக்கு அகற்றப்படுகிறது. இவ்வாறு வெவ்வேறு குணங்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதிக் கலந்து உருவானதே வெண்முரசு என்னும் பெருங்கதையாடல்.

முரசும் சொல்லும் – ஒரு நிறைவுடன்..

முந்தைய கட்டுரைஅஞ்சலி- கி.அ.சச்சிதானந்தம்
அடுத்த கட்டுரைஅ.கா.பெருமாள் நூல்களை வாசிக்க