மகாபாரத அரசியல் பின்னணி

Mahabharat Paintings by Italian painter Giampaolo Tomassetti

அன்புள்ள ஜெ

மகாபாரதத்தின் அரசியல் சூழல் மிக விரிவாக வந்துகொண்டிருக்கிறது. அந்த அரசியல் சூழலை புரிந்துகொள்ளாமல் மகாபாரதத்தைச் சரியாக புரிந்துகொள்ள முடியாதென்ற எண்ணம் இருக்கிறது. அதைப்பற்றி சுருக்கமான ஒரு மொத்த வரைவை நீங்கள் அளித்தீர்கள் என்றால் அதை வாசகர்கள் புரிந்துகொள்ளவும் அவ்வப்போது சரிபார்த்துக்கொள்ளவும் உதவியாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன்.

சிவராமன்

மகாபாரத அரசியல் பின்னணி

முந்தைய கட்டுரைகுறங்குதமிழ்!
அடுத்த கட்டுரைபார்த்தீனியமும் டார்த்தீனியமும்