சுரேஷ்குமார இந்திரஜித் மின்நூல்கள்

அன்புள்ள ஜெ

எழுத்தாளர் சுரேஷ்குமார இந்திரஜித்தின் புத்தகங்கள் இப்போது கிண்டிலில் கிடைக்கின்றன.   நான்கு சிறுகதை தொகுப்புகள். ஒரு குறுங்கதை தொகுப்பு. ஒரு நாவல்.
சுனில்