பீஷ்மரின் அறம்

வெண்முரசு முழுத்தொகுப்பு : முன்பதிவு

மகாபாரதம் என்பது சரிக்கும் தவறுக்கும், நன்மைக்கும் தீமைக்கும் இடையேயான ஒரு போர் அல்ல. மாறாக ஒரு அறத்துக்கும், மற்றொரு அறத்துக்கும் இடையேயான போர் என்றே வழங்கப்படுகிறது. இங்கே பீஷ்மரின் விரதம் என்ற அறத்திற்கும், அம்பை என்ற பெண்ணின் மூலம் விஸ்வரூபமெடுக்கும் மானுடப் பேரறமான மானுட நீட்சிக்குமிடையே நடக்கும் யுத்தமாகவே முதற்கனல் அமைகிறது என்ற வகையில் மகாபாரதத் தொடரின் மிகச்சரியான துவக்கமாக அது அமைகிறது.

பீஷ்மரின் அறம் -அருணாச்சலம் மகாராஜன்


வெண்முரசு விவாதங்கள்

முந்தைய கட்டுரைவாழ்வும் வாசிப்பும் -மூன்று படிநிலைகள்
அடுத்த கட்டுரைதாராசங்கரின் கவி- மணிமாறன்