தற்பிரிந்து அருள்புரி தருமம் – அருணாச்சலம் மகராஜன்

சொல்வளர்காடின் உச்சம் கந்தமாதன மலையின் எரி வந்தறையும் எல்லையில், தன்னையே அவியாக்கி தருமர் மேற்கொள்ளும் பெரு வேள்வி. அந்த அத்தியாயத்தைப் படித்து முடிக்கையில் மனதில் தோன்றிய எண்ணம், தருமரும் சீதையும் ஒன்றோ என்பது தான். வெண்முரசில் இவ்வாறு இராமாயண பாத்திரங்கள் நினைவிற்கு வருவது தற்செயல் அல்ல என்பது எனது அனுபவம். நாவலில் வேறு எங்கேனும் அதற்கான தகவல்கள் தரப்பட்டிருக்கும்

தற்பிரிந்து அருள்புரி தருமம் – அருணாச்சலம் மகராஜன்


வெண்முரசு விவாதங்கள் தளம்

முந்தைய கட்டுரைஎவருடன் என்ன பகை?
அடுத்த கட்டுரைசிவம், புழுக்கச்சோறு- கடிதங்கள்