தாகூரின் கோரா – தேசம், தேசியம், மனிதம்! – நரேன்

மரபார்ந்த இந்துமத சடங்குகளையும் அது முன் வைக்கும் பிரிவினைகளையும் வகுப்பு நிலைகளையும் ஒதுக்கி வைக்கும் புதிய மரபுகளும் முறைமைகளும் உருவாக வேண்டிய அவசியம் எழுந்தது. இந்தக் கிளர்ச்சிகளுக்கு நடுவே, பெங்காலின் மறுமலர்ச்சி காலகட்டத்தின் பின்புலத்திலிருந்து எழுந்து வந்த தாகூர், ஒரு முக்கிய பண்பாட்டு விவாதமாக ‘கோரா’ நாவலை எழுதுகிறார்.

தாகூரின் கோரா – தேசம், தேசியம், மனிதம்! – நரேன்

முந்தைய கட்டுரைகுமிழி,பீடம்- கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைதன்மீட்சியின் நெறிகள்