நலமே வாழ்க [சிறுகதை] மணி எம்.கே.மணி

எத்தனை வருடங்கள் போனபிறகு இந்த உடம்புக்குள் அசலான ஆசையுடன் ஒன்று நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது? அவளது மனம் அவருக்கு நன்றி சொல்லியவாறு இருக்கும்போது நினைவு தப்பிக் கொண்டிருந்தது.

நலமே வாழ்க !

முந்தைய கட்டுரைமுரசும் சொல்லும்-காளிப்ரஸாத்
அடுத்த கட்டுரைவந்த தொலைவு