இருபேட்டிகள்

என்னுடைய இரு பேட்டிகள் வெளியாகியுள்ளன. ஒன்று குங்குமத்தில். மற்றொன்று கன்னட நாளிதழான பிரஜாவாணியின் தேஷ்காலா பக்கங்களில் வெளியாகியிருந்தது.

குங்குமம் பேட்டி இட்லிவடை தளத்தில்.

பிரஜாவாணி பேட்டி

முந்தைய கட்டுரைகதைகள், கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஉலகம் யாவையும்-கடிதங்கள்